Aktualności

Kalendarium
nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Raporty bieżące

Zaświadczenie o wskaźniku finansowym IIQ2021 Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Pobierz

Raporty finansowe

Grupa Amica S.A. Raport Roczny 2020
Amica S.A. Raport roczny 2020
Raport roczny skonsolidowany 2020

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij