Raporty i biblioteka


Wyszukiwarka raportów:


Ostatnio opublikowane raporty

2021-09-21 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym IIQ2021  Pobierz
2021-09-17 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.  Pobierz
2021-09-17 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.  Pobierz
2021-09-17 KOMENTARZ ZARZĄDU za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 r.  Pobierz
2021-09-17 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku  Pobierz
2021-09-13 Raport bieżący nr 11/2021  Pobierz
2021-06-17 Raport bieżący nr 10/2021  Pobierz
2021-06-16 Raport bieżący nr 09/2021  Pobierz
2021-06-16 Raport bieżący nr 08/2021  Pobierz
2021-06-14 Raport bieżący nr 07/2021  Pobierz
2021-06-07 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym IQ 2021  Pobierz
2021-06-01 Grupa Amica komentarz zarządu 1Q.2021 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku  Pobierz
2021-06-01 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1Q.2021 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku  Pobierz
2021-05-31 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym 30 grudnia 2020  Pobierz
2021-05-20 Raport bieżący nr 06/2021  Pobierz
2021-05-20 Raport bieżący nr 05/2021  Pobierz
2021-05-20 Raport bieżący nr 04/2021  Pobierz
2021-04-29 Raport bieżący nr 03/2021  Pobierz
2021-03-09 Raport bieżący nr 02/2021  Pobierz
2021-01-29 Raport bieżący nr 01/2021  Pobierz
2020-11-30 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym 30 września 2020  Pobierz
2020-11-27 Grupa Amica Środroczne skrócone skonsolidowane sprowozdanie finansowe za okres IIIQ 2020 roku  Pobierz
2020-11-27 Grupa Amica Komentarz Zarządu za okres IIIQ 2020 roku  Pobierz
2020-11-06 Raport bieżący nr 19/2020  Pobierz
2020-10-27 Raport bieżący nr 18/2020  Pobierz
2020-09-18 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego  Pobierz
2020-09-18 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Pobierz
2020-09-18 KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPA AMICA S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r.  Pobierz
2020-09-18 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r.  Pobierz
2020-09-18 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym 30 czerwca 2020  Pobierz
2020-09-04 Raport bieżący nr 17/2020  Pobierz
2020-09-01 Raport bieżący nr 16/2020  Pobierz
2020-08-28 Raport bieżący nr 15/2020  Pobierz
2020-08-28 Raport bieżący nr 14/2020  Pobierz
2020-08-18 Raport bieżący nr 13/2020  Pobierz
2020-07-31 Raport bieżący nr 12/2020  Pobierz
2020-07-31 Raport bieżący nr 11/2020  Pobierz
2020-07-31 Raport bieżący nr 10/2020  Pobierz
2020-07-24 Raport bieżący nr 09/2020  Pobierz
2020-06-05 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym 31 mar 2020  Pobierz
2020-06-01 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica S.A. za I kwartał 2020 roku wersja do publikacji na GPW  Pobierz
2020-06-01 Komentarz Zarządu Grupy Amica S. A. za I kwartał 2020 roku  Pobierz
2020-05-22 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2020-04-17 Raport bieżący nr 07/2020  Pobierz
2020-03-17 Raport bieżący nr 05/2020  Pobierz
2020-03-16 Raport bieżący nr 04/2020  Pobierz
2020-02-12 Raport bieżący nr 03/2020  Pobierz
2020-02-03 Raport bieżący nr 02/2020  Pobierz
2020-01-20 Raport bieżący nr 01/2020  Pobierz
2019-12-20 Raport bieżący nr 35/2019  Pobierz
2019-12-20 Raport bieżący nr 34/2019  Pobierz
2019-11-28 Raport bieżący 33/2019  Pobierz
2019-11-27 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 r.  Pobierz
2019-11-27 Komentarz Zarządu za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019r.  Pobierz
2019-11-21 Raport bieżący nr 32/2019  Pobierz
2019-09-30 Raport bieżący nr 31/2019  Pobierz
2019-09-05 Raport bieżący  Pobierz
2019-09-04 Komentarz Zarządu  Pobierz
2019-09-04 Raport jednostkowy  Pobierz
2019-09-04 Raport skonsolidowany  Pobierz
2019-09-04 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 rok  Pobierz
2019-06-03 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 r.  Pobierz
2018-11-19 Raport kwartalny 3 kwartał 2018  Pobierz
2018-08-31 Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Pobierz
2018-06-18 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2018-05-30 Raport kwartalny 1Q  Pobierz
2018-05-29 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2018-03-01 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2017 ROKU  Pobierz
2017-11-29 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU  Pobierz
2017-09-06 Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego  Pobierz
2017-05-30 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU  Pobierz
2017-02-28 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU  Pobierz
2016-11-14 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU  Pobierz
2016-08-31 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU  Pobierz
2016-05-20 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2016-05-13 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU  Pobierz
2016-05-10 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2016-02-29 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU  Pobierz
2015-11-13 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU  Pobierz
2015-08-31 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015  Pobierz
2015-05-15 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU  Pobierz
2015-04-30 Roczny raport jednostkowy 2014  Pobierz
2015-04-30 Raport roczny skonsolidowany 2014  Pobierz
2015-02-27 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU  Pobierz
2014-11-14 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014  Pobierz
2014-08-29 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica Wronki S.A  Pobierz
2014-05-15 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku  Pobierz
2014-04-28 Roczny raport jednostkowy 2013  Pobierz
2014-04-28 Raport roczny skonsolidowany 2013  Pobierz
2014-02-28 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku  Pobierz
2013-11-14 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 30 września 2013 roku  Pobierz
2013-08-30 Raport półroczny 2013 skonsolidowany  Pobierz
2013-05-15 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 marca 2013 roku  Pobierz
2013-04-30 Raport roczny skonsolidowany 2012  Pobierz
2013-04-30 Raport roczny jednostkowy 2012  Pobierz
2013-02-28 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku  Pobierz
2012-11-14 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 roku 30 września 2012 roku  Pobierz
2012-08-31 Raport półroczny 2012 skonsolidowany  Pobierz
2012-05-15 Skonsolidowany Raport Kwartalny - I kwartał 2012  Pobierz
2012-04-27 Raport roczny skonsolidowany 2011  Pobierz

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij