Spółka


Jacek
Rutkowski

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu, (pełniący swoją funkcję nieprzerwanie od maja 2003 roku)

Związany ze Spółką od 1995 r. W latach 1995–2003 pełnił funkcję Członka/Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Amica S.A.”. Jako Prezes Zarządu nadzoruje prace Pionu Strategicznego i Rozwoju Biznesu, Pionu Public Relations oraz Biura Zarządu.

czytaj więcej ›

Marcin Bilik

Pierwszy wiceprezes zarządu

Pierwszy Wiceprezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

czytaj więcej ›

Alina Jankowska
- Brzóska

wiceprezes zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu (powołana w skład Zarządu „Amica S.A.” w 2016 r.)

czytaj więcej ›

Błażej Sroka

Członek zarządu

Członek Zarządu ds. Zakupu Towarów i Logistyki (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.)

czytaj więcej ›

Robert Stobiński

Członek zarządu

Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.)

czytaj więcej ›

Michał Rakowski

Członek zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.)

czytaj więcej ›

Tomasz Rynarzewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji; Członek Komitetu Operacyjnego)

czytaj więcej ›

Paweł Małyska

Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Członek Komitetu Audytu)

czytaj więcej ›

Andrzej
Konopacki

Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu Audytu; Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji)

czytaj więcej ›

Jacek Marzoch

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Operacyjnego)

czytaj więcej ›

Piotr Rutkowski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Operacyjnego)

czytaj więcej ›

Paweł Wyrzykowski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji; Członek Komitetu Audytu)

czytaj więcej ›

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A.

Stan na 30.06.2020 Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji
Holding Wronki S.A. 2 715 771 5 431 542 5 431 542
ING OFE* (obecnie: NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY) 555 952 555 952 1 111 904
Aviva OFE Aviva BZ WBK 537 497 537 497 1 074 994
Pozostali akcjonariusze** 3 966 053 3 967 960 7 932 106
Razem 7 775 273 10 492 951 15 550 546

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

** Po dniu bilansowym Spółka w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółka nabyła 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Amica S.A. oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00010 (vide: Raport bieżący Nr 35/2018 z dnia 16 października 2018 roku)
Akcje będące w posiadaniu członkow władz Amica S.A.

Nazwisko posiadacza Liczba akcji na
30.06.2020
Nabycia (zbycia) akcji Liczba akcji na
30.06.2019
Marcin Bilik* 9 000 10.02.2020 13 900
Alina Jankowska-Brzóska* 1 015 - 1 015
Michał Rakowski* 1 000 - 1 000
Robert Stobiński* 1 050 - 1 050

* akcje te są w posiadaniu osoby pozostającej w ustroju ustawowej wspólności majątkowej.
Akcje będące w posiadaniu członków Rady Nadzorczej Amica S.A.

Nazwisko posiadacza Liczba akcji na
30.06.2020
Nabycia (zbycia) akcji Liczba akcji na
30.06.2019
Tomasz Rynarzewski 400 - 400
Jacek Marzoch 1 200 - 1 200


Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij